Per Spakis Stiftelse sr är en allmännyttig stiftelse som uppfyller sitt ändamål genom att ekonomiskt understöda den svenska undervisnings- och forskningsverksamheten inom skogsvården och skogsekonomin samt genom att ekonomiskt bistå den svenskspråkiga hembygds- och kulturverksamheten på Emsalö.

Stiftelsen äger och upprätthåller fastigheter och markområden på Emsalö. Stiftelsens inkomster består av hyresintäkter, skogsintäkter och avkastning på placeringsverksamheten.

Fastigheten Butiksbacken, där Emsalö Byaboden fungerar som hyresgäst, förvärvades av Stiftelsen i januari 2021.

För följande år kan ansökningarna skickas via stipendieansökan som finns på hemsidan, senast årligen 15.12.

Vi är medlem i Stiftelser och fonder rf och följer God stiftelsepraxis samt i Föreningen för Skogskultur rf.